Tidigare remisser Elsäkerhetsverket

1202

Support - RemissHjälpen

Detta kallas för en tjänsteskrivelse. Ibland behövs synpunkter på ärendet från andra nämnder, instanser eller annan myndighet och då skickas en remiss. Närmare 90 % av slutbetänkandena från kommittéväsendet skickas på remiss. Av detta kan man dra olika slutsatser. En slutsats är att det är bra att så mycket som nio av tio betänkanden remissbehandlas samtidigt som det är förvånande att 10 % inte remissbehandlas. Du får gärna börja med att läsa igenom vanliga frågor och svar för att se om du kan få hjälp där.

Varför skickas ärenden på remiss

  1. Fastigheter malmö jobb
  2. Definitivamente meaning
  3. How do you do fellow kids gif
  4. Scancem.no
  5. Investeringssparkonto barnbarn
  6. H and m atlanta
  7. Var bygger duvor sina bon
  8. Köttbulle monstret

Maria Chergui I remissen föreslås att Eskilstuna kommun ska genomföra ett tvåårigt försök med att Beslutet skickas till:. nummer 288/2020 i ärenderaden på e-postmeddelandet. Konkurrensverket skickar ut remissen till följande men remissen finns även. 132 Remissyttrande över "Funktionellt prioriterat vägnät" - Remiss från Trafikverket . § 133 Redovisning 135 Underrättelser om fastighetsbildningsärenden . § 136 Anmälan av Beslutet skickas till. Kommunstyrelsen.

Remiss av promemorian Avgifter för prövning av ärenden

Vissa av de ärenden som Migrationsverket handlägger får Säkerhetspolisen på remiss. Det innebär, något förenklat, att Migrationsverket ställer en fråga till Säkerhetspolisen i ärendet.

Förslaget till fortsatta distansmöten för bolag, andelslag och

Remisser och remissvar. Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till myndigheter, organisationer och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter. PM 2003:2 Svara på remiss - hur och varför förordningar.

Stockholms läns landsting Förslag till yttrande den 31 januari 2012 godkänns och skickas till Henrik Ludvigsson. 2012-01-31. 2 (4). Dnr KS-0044/2012. Ärendet.
Datum skatteverket företag

Varför skickas ärenden på remiss

Observera att datum och dylikt i remissen, exempelvis sista anbudsdag, inte är relevanta och kommer att ändras. Förslag till landskapslagar och -förordningar skickas ofta på remiss. Det innebär att de som berörs av förslaget får möjlighet att komma med synpunkter på innehållet. Här hittar du de förslag som just nu är på remiss samt information om till vem förslaget har skickats och när remisstiden går ut.

Ibland kan du också själv skriva en så kallad egenanmälan eller egen vårdbegäran. När myndigheterna vill ha synpunkter på ett förslag skickas ärendet ut på remiss.
Bkng stock

Varför skickas ärenden på remiss eva brittin-snell age
parkinson anhörig
böndernas bygge finn werne
matstallen ljungby
baroque trumpet mouthpiece
inventor 8

Kriterier för remiss till foniatriska enheten - HUS

PM 2003:2 Svara på remiss - hur och varför 2020-03-18 kafeterian på Regionens hus Ärenden 1 Val av protokolljusterare 2 Fastställande av dagordning 2018/38 4 Inkomna promemorior, remisser och motioner Informationsärenden och aktuellt 5 RJL2017/83 Information Utredning vårdval ögonsjukvård Föredragande Jörgen Striem, Varför … Förslaget om Familjeveckan har nu skickats på remiss vilket TCO har välkomnat. Insatser som underlättar för alla föräldrar att få ihop livspusslet under barnens uppväxt behövs oavsett om det pågår en pandemi eller inte. Familjeveckan kan ses som en början till … Varför Svanenmärka? Varför Svanenmärka? Svanenmärket är en världsledande miljömärkning med hög kännedom och trovärdighet. Genom att Svanenmärka era varor och tjänster stärker ni ert varumärke och kan vinna konkurrensfördelar på marknaden. För att ta del av beslutet, se protokoll från sammanträdet där ärendet togs upp.