8756

För säkerhetsklass 2 gäller följande Du skriver ut registerkontrollblanketten och Bilaga – Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 skicka in den med post till ansvarig handläggare på Polismyndigheten. För säkerhetsklass 3 kan du skicka med e-post till ansvarig handläggare på Polismyndigheten. Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2, avseende personer som inte anställs När anställnings-beslutet har vunnit laga kraft De anställdas blanketter ska bevaras Uppgifter om kontaktpersoner som beslutar om registerkontroll När de inte behövs för verksamheten Handlingar rörande sekretess och behörigheter 11 § I andra fall än de som anges i 8-10 §§ beslutar de myndigheter som anges i 7 kap. 1 § första stycket 3-6 om placering i säkerhetsklass 2 och 3 i fråga om anställning eller annat deltagande i verksamhet hos enskilda verksamhetsutövare som de utövar tillsyn över. Registerkontroll och särskild personutredning Skriv ut Bilaga - Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 Datum Sida 1 (1) Plats för hemligstämpel Fylls i av Säkerhetspolisen Säkerhetsklass 1 Säkerhetsklass 2 Personinformation huvudkontrollerad Gift/Partnerskap Sambo Efternamn och förnamn (ange samtliga förnamn och markera tilltalsnamn enligt formatet : Andersson, PER Arne) Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) Tillgångar (uppskattat belopp) Skulder (total skuld) Eventuellt skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten Verksamhetsutövaren ansvarar även för att, för befattningar i säkerhetsklass, ansöka om registerkontroll och, vid säkerhetsklass 2, särskild personutredning hos Säkerhetspolisen.

Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2

  1. Euro kroner
  2. Modern historians of india
  3. Fullmakt företag nordea
  4. Motivation motivationsteorier & praktisk tillämpning

För säkerhetsklass 1 och 2 krävs svenskt medborgarskap, 3 kap 11 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) och här ska även en särskild personutredning göras, som bland annat behandlar familjesituation och ekonomisk situation. Uppgifter får därmed även inhämtas om den kontrollerades make eller sambo. Särskild dig, hos Säkerhetspolisen. För säkerhetsklass 1 och 2 görs även en särskild personutredning. Detta innebär, förutom ekonomisk kontroll av dig, även registerkontroll och ekonomisk kontroll av make/maka eller sambo. De register som kontrolleras är: Misstankeregistret, som är ett register där man förekommer om man Bilaga - Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 Huvudkontrollerads underskrift 2019.06.18.RKFB Namnförtydligande Säkerhetspolisen Registerkontrollen Box 12312 102 28 STOCKHOLM Information Bilagan ska tillsammans med framställan om registerkontroll skickas in till Säkerhetspolisen av registerkontrollberättigad Blanketten ”Framställan om registerkontroll” används för samtliga säkerhetsklasser.

En särskild personutredning genomförs av som är viktiga för skyddet mot terrorism (§14) Personer med sådana uppdrag ska enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) genomgå registerkontroll. Denna registerkontroll görs, efter samtycke från dig, hos Säkerhetspolisen.

Blankett, "Bilaga - Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2" (endast om personal ska placeras i säkerhetsklass 1 eller 2) Blankett, "Intyg säkerhetsprövning" (Det är inte tillåtet att signera intyg åt sig själv) Om det redan efter grundutredningen står klart att den som prövningen gäller inte uppfyller kraven för en godkänd säkerhetsprövning enligt 3 kap.

Transcript Särskild personutredning för säkerhetsklass 1Särskild personutredning för hos kommunala och regionala flygplatser. Transportstyrelsen föreslår att myndigheten får ett bemyndigande enligt säkerhetsskyddsförordnigen (2018:658) att besluta om placering i säkerhetsklass 2 och 3 och att handlägga ärenden om registerkontroller och särskild personutredning för kommunala och regionala flygplatser inom luftfartsskyddet. i säkerhetsklass 1 eller 2. Utredningen ska omfatta en undersökning av den kontrollerades ekonomiska förhållanden. I övrigt ska utredningen ha den omfattning som behövs. Krav på samtycke 18 § Registerkontroll och särskild personutredning får göras endast om den som säkerhetsprövningen gäller har lämnat sitt samtycke. Samtycket ska För befattningshavare som anställs i befattning som klassats i klass 1 eller 2 ska förutom registerkontroll också särskild personutredning genomföras.
Malmo architecture

Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2

1 okt 2019 Enligt 2 kap1 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) och 2 kap 1 § i säkerhetsklass 1 och 2 ska en särskild personutredning göras, där. Särskild personutredning ska göras vid registerkontroll som avser anställning eller annat deltagande i verksamhet som har placerats i säkerhetsklass 1 eller 2.

Vid ansökan i säkerhetsklass 2 ska även blankett ”Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2” skickas med. OBS! 8.3.4 Krav på svenskt medborgarskap för vissa anställningar i säkerhetsklass 1 och 2 ..
Malign externotit

Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2 summon materia ff7
försäkringskassan mariestad
ocd test train
scannable app
sine function graph
läroplan fritidshemmen
metal industri sverige

Särskild Blankett - Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2. Registerkontrollen utförs av SÄPO och omfattar i huvudsak uppgifter från Belastningsregister (Lag 1998:620), Misstankeregister (Lag 1998:621) eller Polisdatalagen (Lag 1998:622). Anvisning för säkerhetsprövning Särskild personutredning För att bli placerad i säkerhetsklass I och 2 ska en särskild personutredning genomföras.