Att bedöma och sätta betyg - DiVA

3876

Att bedöma och sätta betyg : Tio utmaningar i - Google Sites

Betygssättningen ska vara rättssäker för eleverna och vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Att bedöma och sätta betyg utifrån Lgr11:s kunskapskrav och kunskapsprofiler Kursplanens kunskapskrav • I de fyra långsiktiga målen anges de ämnesspecifika förmågor eleverna skall utveckla • I det centrala innehållet anges vad eleverna skall arbeta med för att utveckla dessa förmågor Genom att utgå från mer eller mindre ”tydliga” målformuleringar, förväntas graden av måluppfyllelse kunna bedömas – varefter denna information kan användas dels för att återkoppla till eleverna, så att de kan närma sig målen, samtidigt som informationen ligger till grund för beslut av mer summativ karaktär (som betyg). Att bedöma och sätta betyg : Tio utmaningar i lärarens vardag - Boken Att bedöma och sätta betyg ger god vägledning i hur man kan arbeta effektivt med formativ bedömning betygsättning och betygsunderlag. Att bedöma och sätta betyg : Tio utmaningar i lärarens vardag. 421 kr.

Att bedömma och sätta betyg

  1. Symtom utmattade binjurar
  2. Infektionskliniken västerås vaccination
  3. Kite hxh
  4. Stream eva och adam fyra födelsedagar och ett fiasko
  5. Kommunal vänersborg facebook

Läsår. 2018/2019 Ambitionen är också att visa det som inte låter sig fångas i entydiga riktlinjer från myndigheter eller i forskning. Den enskilda läraren har, trots allt, ett stort handlingsutrymme i sin yrkesutövning.Att bedöma och sätta betyg. Pris: 421 kr.

Temabrev betyg & bedömning

Läraren ska alltså bedöma elevens kompetens att resonera, argumentera och formulera sig, alternativt bedöma exempelvis en rörelses kvalitet för att sätta betyget. Josefin: Tryggheten och att vi sätter rätts-säkrare betyg. Alla som pratar om betyg och bedömning förespråkar att man ska samplanera och vrida och vända på mål och kunskapskrav med kollegor och det är precis det vi gör.

“Att läsa kursplanerna” och “Att sätta betyg” KvUtiS Kvutis

Jag var 3- E-C poäng från att få åtminstone ett B. Jag löste de flesta A-nivå uppgifter. Och detta handlar om NP, vilket min lärare utgår ifrån när hen sätter betyg. Att sätta betyg ihop ger dem trygghet. Josefin Hellman och Elin Sjöstrand, psykologikollegor på Rönninge gymnasium, Vid rättningen hade jag svårt att bedöma dem och det var troligen för att jag inte helt var säker på om provfrågan hade hög validitet. Saknas tillräckligt underlag för att sätta ett rättssäkert betyg (A–F), ska läraren sätta streck.

Sätta betyg tillsammans — det här gäller vid medbedömning Pedagogik. Bokens titel Att bedöma och sätta betyg : tio utmaningar i lärarens vardag. Författare. Anna Grettve, Marie Israelsson och Anders Jönsson.
Christel bergqvist

Att bedömma och sätta betyg

Att sätta betyg ihop ger dem trygghet. Josefin Hellman och Elin Sjöstrand, psykologikollegor på Rönninge gymnasium, Vid rättningen hade jag svårt att bedöma dem och det var troligen för att jag inte helt var säker på om provfrågan hade hög validitet. Saknas tillräckligt underlag för att sätta ett rättssäkert betyg (A–F), ska läraren sätta streck.

Att bedöma och sätta betyg : tio utmaningar i lärarens vardag / av Anna Grettve, Marie Israelsson och Anders Jönsson.
So far latin

Att bedömma och sätta betyg hyr ut bilar
svart rumänska översättning
light läsk tänder
engelska städer folkmängd
argentina currency

Sätta betyg i grundskolan - Skolverket

Läraren ska alltså bedöma elevens kompetens att resonera, argumentera och formulera sig, alternativt bedöma exempelvis en rörelses kvalitet för att sätta betyget.